Η Data Communication ανέλαβε έργο στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων

0

Τις λύσεις WinEra ERP και Business Analysis της Data Communication επέλεξε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), για την πλήρη υποστήριξη του λογιστηρίου του.

data_communication

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων, με την εγκατάσταση του WinEra ERP, έχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης λογιστικής παρακολούθησης, τόσο διακριτά για κάθε τομέα του, όσο και συνδυαστικά για το σύνολο της λειτουργίας του, καθώς και ανάκτησης λογιστικών πληροφοριών. Παράλληλα, το WinEra ERP προσφέρει εύκολα και γρήγορα οικονομικές, πληροφοριακές και στατιστικές εκτυπώσεις ανά δραστηριότητα, ή ανά συνδυασμό δραστηριοτήτων, ενώ με την προσθήκη του εργαλείου Business Analysis, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και εκτύπωσης διαχρονικών στατιστικών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εγκατάσταση του WinEra ERP και του Business Analysis έχει ήδη ολοκληρωθεί από την Data Communication, αποτελώντας ουσιαστικά επέκταση προϋπάρχουσας συνεργασίας της με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων, που ήδη χρησιμοποιεί το σύστημα μισθοδοσίας Premium HRM από το 2010.

Share.

Leave A Reply