Με μειωμένο ρυθμό η πτώση στην αγορά ΤΠΕ

0

Με πτωτική τροχιά, αλλά με μειωμένο ρυθμό εκτιμά ότι θα κινηθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χώρας μας η επικαιροποιημένη έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τεχνολογίας (European Information Technology Observatory – EITO) που δημοσιοποιεί ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας).

tpe

Ειδικότερα, η αγορά ΤΠΕ στη χώρα μας θα διαμορφωθεί φέτος σε 5,743 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,2% και το 2015 σε 5,634 δισ. μειωμένη κατά 1,9%. Έτος ισορροπίας θα είναι το 2016, με την αξία αγοράς της ελληνικής βιομηχανί­ας ΤΠΕ να εκτιμάται στα 5,573 δισ, κατα­γράφοντας οριακή μείωση 1,1%, επίδοση που είναι σαφώς η καλύτερη από το 2012, όταν το ποσοστό της πτώσης ήταν 7%.

Στους επιμέρους κλάδους φέτος η ελληνική αγορά Πληρο­φορικής εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 4,3% έναντι του 2013, ανερ­χόμενη σε 1,660 δισ. ευρώ. Η αύ­ξηση αυτή υπερβαίνει τόσο την επίδοση της παγκόσμιας αγοράς (2,9%), όσο και αυτήν της Ε.Ε. (2,4%). Το 2015, η αγορά Πληροφορικής εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει οριακή μείωση 0,1%, φθά­νοντας στο 1,659 δισ, για να επιστρέψει σε θετικό έδαφος το 2016, σημειώνοντας άνοδο 0,5% στο 1,667 δισ.

Με χαμηλότερο ρυθμό θα συντελεστεί η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς Τηλεπικοι­νωνιών, η οποία θα παραμείνει σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. Το 2014, θα μειωθεί 4,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με την αξία της να διαμορφώνεται στα 4,083 δισ. Το επόμενο οικονομικό έτος η πορεία θα είναι επίσης καθοδική 2,7%, με την αγορά να διαμορφώνεται στα 3,975 δισ. Η πτώση στις Τηλεπικοινωνίες δείχνει να αποκλι­μακώνεται, το 2016 όπου προβλέπεται μείωση 1,7%, με την αξία αγοράς να υπολογίζεται σε 3,906 δισ.

Share.

Leave A Reply