Αυξημένη η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας

0

Σε ποσοστό 27,4% διαμορφώθηκε η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό στο τέλος του πρώτου εξαμήνου με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τέλος του 2013) να είναι 29,8%, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

vdsl-vectoring

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις τον Ιούλιο του 2014 ήταν 3.026.631 έναντι 2.970.913 το Μάρτιο 2014 (διείσδυση 26,9%). Η αύξηση κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν 55.718 γραμμές, υψηλότερη από εκείνη της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (34.592 γραμμές).

Οι γραμμές VDSL τον Ιούλιο ήταν 76.802, έναντι 62.186 το Μάρτιο 2014, δηλαδή αυξήθηκαν 24% σε ένα τρίμηνο. Όμως, η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,69%) ενώ και το ποσοστό των γραμμών VDSL επί των ευρυζωνικών γραμμών παραμένει χαμηλό (2,5%). Το μερίδιο του ΟΤΕ στις γραμμές VDSL (λιανική) τον Ιούνιο ήταν 88,8% παραμένοντας στα ίδια ποσοστά με τον Μάρτιο 2014. Από τις γραμμές VDSL που παρέχουν οι εναλλακτικοί πάροχοι το 20% βασίζεται σε γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση) και το υπόλοιπο 80% σε γραμμές ΑΠΤΒ (παροχή απ’ ευθείας από το αστικό κέντρο).

Από το σύνολο των ευρυζωνικών συνδέσεων ποσοστό 56% ανήκει στις εταιρείες εκτός του ΟΤΕ. Οι γραμμές του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου παρουσίασαν αύξηση (1.299.571 τον Ιούλιο 2014 έναντι 1.265.600 το Μάρτιο 2014). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε μικρή αύξηση (42,9% τον Ιούλιο 2014 έναντι 42,6% τον Μάρτιο 2014).

Η πλειονότητα των γραμμών (66,4%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10 Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (μέχρι 10 Mbps download) ποσοστό 31,1% αφορά σε πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (download) (2Mbps).

Share.

Leave A Reply