Περισσότερη διαφάνεια στην αποτίμηση της Καθολικής Υπηρεσίας ζητά η Fothnet

0

Περισσότερη διαφάνεια ως προς τα ιστορικά στοιχεία της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) ζητά η Forthnet στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την «Δημοπρασία για την επιλογή παρόχου -παρόχων καθολικής υπηρεσίας – Τεύχος Προκήρυξης».

phone

Όπως σημειώνει, «παρατηρείται ότι πλην του ήδη παρέχοντος την ΚΥ, οι λοιποί συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν «δεσμευτικές» προσφορές, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων την περιοχή ενδιαφέροντος, το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσής τους, το τριετές σχέδιο των βελτιώσεων και αναβαθμίσεων του δικτύου τους στις περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς και εκτίμηση του πληθυσμού που θα ωφεληθεί από τα έργα, χωρίς να γνωρίζουν κανένα ειδικότερο στοιχείο για τις ανάγκες της ΚΥ».

Η εν λόγω εταιρεία η οποία είναι μια εκ των τριών που έχουν καταθέσει αρχικό ενδιαφέρον για την ΚΥ (οι άλλες δύο είναι ο ΟΤΕ και η Newsphone) κάνει λόγο για «οξύμωρο που δημιουργείται καθώς η ΕΕΤΤ ασφαλώς διαθέτει τα ιστορικά στοιχεία τόσο για τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από την ΚΥ, όσο και για τις γεωγραφικές περιοχές όπου εστιάζονται οι σχετικές ανάγκες. Τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να καταστούν γνωστές αρκετά πριν το διαγωνισμό εφόσον σκοπός της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η υποβολή συγκεκριμένων προσφορών από περισσότερους του ενός ενδιαφερόμενους. Η αδιαφάνεια ως προς τα ιστορικά στοιχεία της ΚΥ είναι αδικαιολόγητη και αποθαρρύνει την υποβολή προσφορών από τρίτους, πλην του κυρίαρχου παρόχου, ενδιαφερόμενους».

Ένα άλλο, αλλά παρεμφερές, αίτημα διατυπώνει στη δική της παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση η Newsphone. Ζητά πριν την δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης για την καθολική υπηρεσία να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι το ποσό της αποζημίωσης που θα εγκριθεί για τον ΟΤΕ για την παροχή της ΚΥ τα έτη 2010, 2011 και 2012. Όπως επισημαίνει «η μη δημοσίευση της τιμής δεν μας παρέχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε με ασφάλεια ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τις υποχρεώσεις που θα κληθούμε να αναλάβουμε εφόσον αποφασίσουμε να συμμετάσχουμε».

Οι απόψεις που κατέθεσε ο ΟΤΕ στη δημόσια διαβούλευση δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Share.

Leave A Reply