Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τις υπηρεσίας ΕΜΑ και ΕΜΑ LIGHT

0

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων ανακοινώνει την διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε», σχετικά με: (i) την τεχνική και εμπορική περιγραφή  των υπηρεσιών χονδρικής Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητου Βρόχου Light (ΕΜΑ light) (Virtual Partially Unbundled Light- VPU Light) και (ii) τις τιμές των υπηρεσιών EMA και EMA Light».

eett_edra

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 έως την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις απόψεις τους επωνύμως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική γλώσσα, όχι αργότερα από την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 µµ.

Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα με την επισήμανση «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την προτεινόμενη απο τον ΟΤΕ τεχνική και εμπορική περιγραφή  των υπηρεσιών χονδρικής ΕΜΑ light (Virtual Partially Unbundled Light- VPU Light) και (ii) τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές των υπηρεσιών ΕΜΑ και EMA Light»

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
151 25, Μαρούσι
Αττική

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vpu@eett.gr

Share.

Leave A Reply