Δημοπρασία για την εκχώρηση 430 ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr από την ΕΕΤΤ

0

Δημοπρασία για την εκχώρηση 430 ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο ξεκινά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

eett-gr

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές. Τα συγκεκριμένα Ονόματα Χώρου έχουν δεσμευτεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2902/Β/21-12-11), τόσο ως ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου όσο και ως ονόματα χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .com, net.gr, org.gr και edu.gr. όπως: Whois.gr, whois.com.gr, whois.net.gr, whois.edu.gr, whois.org.gr. Η αναλυτική λίστα των Ονομάτων Χώρου που θα δημοπρατηθούν συμπεριλαμβάνεται στο Τεύχος Προκήρυξης, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 12η Ιανουαρίου 2015, ενώ η τιμή Εκκίνησης για κάθε ένα όνομα χώρου είναι 200 ευρώ. ​

Share.

Leave A Reply