Έτος επενδύσεων και κοινωνικής προσφοράς το 2013 για τη Wind

0

Την 7η κατά σειρά ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας εξέδωσε η WIND Ελλάς, παρουσιάζοντας αναλυτικά το επιχειρηματικό και κοινωνικό της αποτύπωμα για το έτος 2013.

WIND Apologosmos visual 2

Δίνοντας προτεραιότητα σε τέσσερις άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας την Αγορά, το Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους και την Κοινωνία, η WIND υλοποιεί στρατηγικές και δράσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Αξιοσημείωτα παραδείγματα δράσεων της WIND  για το 2013 είναι:

  • 54,3€ εκ. επενδύσεις κυρίως σε τεχνολογικές υποδομές
  • Οικονομική Ενίσχυση σε 8 Κοινωνικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα μέσω της δρομικής χορηγίας «RunGreece»
  • 12,78% μείωση της συνολικής καταναλωθείσας ενέργειας, κυρίως μέσω έργων αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών
  • 38% μείωση των εκπομπών ρύπων
  • Εξοικονόμηση 115 τόνων χαρτιού
  • Περισσότερες από 16.500 ώρες για εκπαίδευση εργαζομένων
  • Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 180 ιδέες για  απλοποιήσεις διαδικασιών που αφορούν στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και της καθημερινότητας των εργαζομένων
  • Εφαρμογή  του «Κώδικα Δεοντολογίας της WIND Ελλάς», ενίσχυση των πολιτικών για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και ανάπτυξη της νέας εταιρικής κουλτούρας στην Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας  για το έτος 2013 καταρτίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο G3.1 του GRI και έλαβε πιστοποίηση επιπέδου Β+, ενώ επαληθεύτηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό συνεργάτη, την TUV Ελλάςως προς τα κεφάλαια Υγεία & Ασφάλεια και Περιβάλλον. Θέλοντας να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο 170μ2 δάσους, η WIND δεν προχώρησε σε εκτύπωση του Απολογισμού, ο οποίος είναι διαθέσιμος αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο www.windsr2013.gr.

Share.

Leave A Reply