Στα σκαριά ακόμα ένα έργο για το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”

0

Ένα από τα τρία εναπομείναντα έργα στο πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 616,4 εκατ. ευρώ προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

network2

Πρόκειται για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας – τηλεφωνίας – τηλεδιάσκεψης –  καλωδίωσης» προϋπολογισμού 132,6 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ και 107,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) για το οποίο ο διαγωνισμός αφορά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές έχει οριστεί να κατατεθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία εξοπλισμού πρόσβασης -ασφάλειας των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και της απαραίτητης κεντρικής υποδομής ασφαλείας για την προστασία των συνδέσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από εσωτερικούς ή και εξωτερικούς  κινδύνους, η προμήθεια και λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας για τους φορείς των 8 Νησίδων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και η προμήθεια και λειτουργία υποδομών ΙP τηλεφωνίας, και παθητικών και ενεργών στοιχείων δομημένης καλωδίωσης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατατεθεί προσφορές για το έργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που αφορά τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet στις 8 νησίδες, προϋπολογισμού 405,7 εκατ. ευρώ και για το έργο που αφορά στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (ασύρματες νησίδες) προϋπολογισμού 38,4 εκατ. ευρώ, ενώ δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί δύο έργα στο πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Αυτό που αφορά στην Υποδομή Διασύνδεσης SIX και data center προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ και το έργο για τις υπηρεσίες ISP και SLAπροϋπολογισμού 26,6 εκατ. ευρώ.

 

Share.

Leave A Reply