Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ για τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

0

Στην μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και την αύξηση του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς στοχεύει, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο καθεστώς ΦΠΑ που θα ισχύσει στον ευρωπαϊκό τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την 1η Ιανουαρίου 2015.

comission

Η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία προβλέπει την καταβολή του ΦΠΑ για online υπηρεσίες στον τόπο που βρίσκεται ο εκάστοτε πάροχος ή προμηθευτής της υπηρεσίας, κι όχι στη χώρα του πελάτη. Το γεγονός αυτό οδηγεί, πρακτικά, σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ κυμαίνεται από 15% έως 27%, με αποτέλεσμα οι εταιρείες – πάροχοι υπηρεσιών, να εγκαθίστανται συχνά σε χώρες με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, αποκτώντας έτσι πλεονέκτημα συγκριτικά με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα του πελάτη.

Με τη νέα νομοθεσία όμως, που τίθεται σε εφαρμογή από το 2015, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα του πελάτη, κανόνας που θα ισχύει και στις περιπτώσεις που ο πάροχος βρίσκεται εκτός κοινοτικής επικράτειας.

Share.

Leave A Reply