Συνεδριάζει σήμερα το συμβούλιο υπουργών τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

0

Συνεδριάζει σήμερα 6 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο το συμβούλιο υπουργών τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας στην ατζέντα του έξι σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

TTE_1

Ειδικότερα, η ατζέντα του Συμβουλίου στο οποίο θα προεδρεύσει  ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μ. Παπαδόπουλος περιλαμβάνει:

1.        Την Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

2.        Την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012.

3.        Την αναθεώρηση της Ψηφιακής Ατζέντας που θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή.

4.        Την Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπίστευσης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (eIDAS).

5.        Την  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΒΒ Cost).

6.        Την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες του δημόσιο τομέα (accessibility to public sector bodies’ web-sites).

Το Συμβούλιο θα απασχολήσει επίσης το πρόγραμμα της επερχόμενης Ιταλικής Προεδρίας και η υιοθέτηση των κανόνων του Coreper αναφορικά με τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, ενόψει της Διάσκεψης Net Mundial στο Σάο Πάολο.

Share.

Leave A Reply