Αλλαγές από τη Forthnet στη χρήση των κεφαλαίων της ΑΜΚ

0

Σε αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους 29.143.372,50 ευρώ, προχώρησε η Forthnet.

forthnet_financials

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησής της  μεταφέρεται το ποσό των 5 εκατ. ευρώ από το κόστος ανάπτυξης της πελατειακής βάσης στην κατηγορία αποπληρωμής προμηθευτών της εταιρείας.

Τα υπόλοιπα ποσά από το αδιάθετο υπόλοιπο ανά κατηγορία χρήσης παραμένουν αμετάβλητα, όπως είχε προβλεφθεί στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις τελούν υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2014.

Share.

Leave A Reply