Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία για τις «Νησίδες» η Κ.Τ.Π.

0

Σε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας – ώρας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών της διακήρυξης ανοικτού με δημοσίευση διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» προϋπολογισμού 329,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

ktpae_gr_600_375_-1520156882

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 20 Ιουνίου 2014 ώρα 12 το μεσημέρι αντί της 6ης Ιουνίου 2014. Πληροφορίες αναφέρουν πως τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ζήτησαν εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Όπως έχει ήδη αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του το infocom.gr για το έργο αυτό ενδιαφέρεται το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Share.

Leave A Reply