Ολοκληρώθηκε το τριήμερο eHealth Forum 2014

0

Την Τετάρτη 14 Μαΐου ολοκληρώθηκε το τριήμερο eHealth Forum 2014, το κορυφαίο φόρουμ για την ηλεκτρονική υγεία που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

ehealth-forum-20141

Στην τελετή λήξης του συνεδρίου, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Παπανικολάου, συνόψισε τους στόχους της ευρωπαϊκής αλλά και της εθνικής πολιτικής για τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και τόνισε τη δέσμευση των κρατών μελών σε ένα κοινό όραμα που υλοποιείται μέσω κοινού σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών. Η μεταρρύθμιση των τομέων της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής, με επίκεντρο τον πολίτη-ασθενή, μπορεί να προωθηθεί δυναμικά μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και της ευζωίας των Ευρωπαίων πολιτών.

Το eHealthForum εξέτασε μείζονα θέματα, όπως το ρόλο της διαχείρισης συγκεντρωτικών επιδημιολογικών δεδομένων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας (bigdata), τη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, την εξατομικευμένη περίθαλψη, την αξία της καινοτομίας στις υπηρεσίες υγείας και την ανάπτυξη της αγοράς της ηλεκτρονικής υγείας για την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάστηκε και συζητήθηκε σε workshop η διάδοση σημαντικών ηλεκτρονικών εφαρμογών πανευρωπαϊκά, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο Συνοπτικός Φάκελος Ασθενούς και τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Ασθενών, τομείς όπου η χώρα μας έχει να επιδείξει βέλτιστες πρακτικές.

Επίσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο για την mobile-Health (υγεία μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας) και για τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στη συνάντηση του eHealthNetwork που έγινε την Τρίτη.

Στη θεματική ενότητα που ήταν αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EΙP on AHA), δόθηκε έμφαση στη «Silver economy» (οικονομία των ηλικιωμένων), την εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη φροντίδα στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, ενώ παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές περιφερειών, κρατών και συμπράξεων που ήδη αναπτύσσουν δράσεις στο πλαίσιο της EΙP AHA, μέσω των οποίων επωφελούνται ήδη περίπου 2 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες. Αναδείχθηκε επίσης η συμβολή των οικοσυστημάτων στην ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων με τη συμμετοχική συνεργασία φορέων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ενώσεων ασθενών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

Ειδική θέση στο eHealth Forum κατείχε η Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όπως και οι συναντήσεις διασύνδεσης που τη συνόδευσαν, προσφέροντας επιχειρηματικές ευκαιρίες στους ενδιαφερόμενους.

Στο μεγάλο αριθμό «παράλληλων» συναντήσεων του eHealth Forum παρουσιάστηκαν πλήθος έργων και πρωτοβουλιών αλλά και καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των ηλεκτρονικών εφαρμογών υγείας, για τον γηράσκοντα πληθυσμό, τους χρονίως πάσχοντες, αλλά εξετάστηκαν και τεχνικά ζητήματα, όπως η τυποποίηση, η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, τα Θεματικά Δίκτυα κλπ.

Την απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση του eHealth Forum 2014 της Αθήνας παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.270 σύνεδροι από 38 χώρες, με τη συμμετοχή 150 ομιλητών. Επίσης, συμμετείχαν 70 εκθέτες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και 13 start-up επιχειρήσεις.

Share.

Leave A Reply