Αλλαγές στην εξυπηρέτηση εναλλακτικών παρόχων από τον OTE

0

Περισσότερο αυτοματοποιημένη προτείνεται να καταστεί η διαδικασία εξυπηρέτησης των εναλλακτικών παρόχων από τον OTE όσον αφορά τον τοπικό βρόχο με αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς πλήρους και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο (RUO).

ote

Οι αλλαγές αυτές έχουν τεθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014.

Μεταξύ άλλων το νέο RUO εμπεριέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση dep-llu@ote.gr στην οποία θα υποβάλλονται από τους παρόχους τυχόν συστημικά προβλήματα κατά τη διαδικασία του τοπικού βρόχου. Για την επικοινωνία ΟΤΕ-παρόχων για άλλα θέματα, ερωτήματα ή προβλήματα άλλης φύσεως, θα αναπτυχθούν οι πρόσθετες διαδικασίες. Π.χ. προτείνεται άμεσα να δημιουργηθεί ένα νέο mail account στο οποίο οι πάροχοι θα μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα αναφορικά με διευκρινίσεις – υποχρεώσεις ολοκληρωμένων βλαβών και διευκρινήσεις αιτημάτων που έχουν ολοκληρωθεί ή απορριφθεί, ή τυχόν άλλα θέματα.

Ακόμη προτείνεται η καθιέρωση χρέωσης του OTEμε τέλος άσκοπης μετάβασης τεχνικού συνεργείου του Παρόχου στις περιπτώσεις βλαβών που: Α) Είτε ήρθησαν μετά από συνδυαστικό ραντεβού των τεχνικών του Παρόχου και του ΟΤΕ, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η υπαιτιότητα του ΟΤΕ για τη βλάβη, Β) Είτε το συνεργείο του ΟΤΕ δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο συνδυαστικό ραντεβού για άρση βλάβης εντός των προβλεπόμενων τριάντα λεπτών αναμονής.

Share.

Leave A Reply