Μικρή συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση της Ψηφιακής Ελλάδας

0

Μόνον 4 πολίτες και κανένας φορέας έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής στη δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020 και ενώ απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί 3 μέρες.

DigitalGreece2020

Αλλά και τα 4 αυτά σχόλια είναι γενικόλογα. Το ένα μάλιστα επισημαίνει απλώς ότι το κείμενο έχει ορθογραφικά λάθη, χωρίς να εισέρχεται στην ουσία του θέματος, ενώ ένα άλλο από τα τέσσερα σημειώνει εύστοχα ότι από κείμενο απουσιάζει η αποτίμηση του έγινε από το προηγούμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ψηφιακή ανάπτυξη 2007 – 2013.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει θέσει τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας σε δημόσια διαβούλευση από τις 28 Μαρτίου.

Πρόκειται για έλλειψη ενδιαφέροντος επί τους θέματος, ή δεν έχουμε ακόμα εκπαιδευτεί να συμμετέχουμε στις δημόσιες διαβουλεύσεις και δεν ενημερωνόμαστε για αυτές; Ωστόσο οι φορείς που είναι; Σε άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις π.χ. για θέματα που άπτονται της χωροταξίας και της πολεοδομίας υπάρχει συμμετοχή αρκετών πολιτών και φορέων.

Τα παραπάνω συμβαίνουν τη στιγμή που, όπως αναφέρεται στο κείμενο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη, η Ελλάδα έως το 2013 υστερούσε του μέσου ευρωπαϊκού όρου στο Ψηφιακό Βαθμολόγιο σε 65 από τους 84 δείκτες, ή με άλλα λόγια στο 77% των δεικτών που εξετάζονται…

Share.

Leave A Reply