Αισιοδοξία για αναχρηματοδότηση του δανεισμού εκφράζει η διοίκηση της Forthnet

0

Την αισιοδοξία της για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες επανέλαβε η διοίκηση της Forthnet με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2013.

forthnet (1)

Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης, η οποία αναφέρεται στον  έκθεση για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους 130,0 εκατ.  ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Forthnet ανέθεσε σε ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο, μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τη διοίκηση στη διαμόρφωση μιας πρότασης αναχρηματοδότησης που θα υποβληθεί στις δανείστριες τράπεζες καθώς και στον συντονισμό όλων των διαδικασιών που αφορούν την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων. Οι συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες έχουν ξεκινήσει και τους έχει αποσταλεί στις 19 Μαρτίου 2013 πρόταση αναχρηματοδότησης.

Σημειώνεται πως το 2013 η Forthnet δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις ύψους 49,5 εκατ.  ευρώ στις τράπεζες. Ως εκ τούτου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των ομολογιακών δανείων ύψους 323,5 εκατ.  διατήρησαν την κατηγοριοποίηση τους ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η απεικόνιση των ομολογιακών δανείων ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια την 31 Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Forthnet να διαμορφωθούν σε 406,1 εκατ. ευρώ. ​

Share.

Leave A Reply