Χρηματοδότηση για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

0

Χρηματοδότηση ύψους 146.635.815 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επένδυση υποδομής με άμεση υλοποίηση και χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 174.441.435 ευρώ.

digital school

Πρόκειται για το έργο “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων”, το τρίτο μεγάλο που εγκρίθηκε, το τελευταίο τρίμηνο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Ο στόχος του είναι να συμβάλλει στην ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με την εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και κινητών εργαστηρίων πληροφορικής μέσα στην σχολική τάξη. Σκοπός του είναι η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους.

Η επένδυση αυτή θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών πληροφορικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με την προμήθεια και  εγκατάσταση 36.804“Διαδραστικών Συστημάτων” και δημιουργία και εγκατάσταση 11.426 “Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής” που το κάθε ένα αντιστοιχεί σε δέκα (10) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για κάθε Δημοτικό σχολείο και (15) φορητούς για κάθε Γυμνάσιο, Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο και Σχολή (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών από το εν λόγω συγχρηματοδοτούμενο έργο ωφελούνται τουλάχιστον 200.357 μαθητές Δημοτικών Σχολείων, 315.742 μαθητές Γυμνασίων, 223.187 μαθητές Λυκείων, 86.177 μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ) σε όλη την επικράτεια.

Share.

Leave A Reply