Ξανά στο σχεδιαστήριο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

0

Για πολλοστή φορά κυβέρνηση της χώρας θέτει προς συζήτηση – δημόσια διαβούλευση Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η ασυνέχεια που χαρακτηρίζει τις κυβερνήσεις και η έλλειψη ισχυρής υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης , έχει ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια κάθε αρμόδιος υπουργός να ξεκινά μια συζήτηση, για το μείζον αυτό θέμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δεν ολοκληρώνεται και φυσικά η χώρα το πληρώνει με υστέρηση σε όλους τους σχετικούς δείκτες. Αλλάζει η κυβέρνηση ή ο υπουργός και ξανά από την αρχή… Πρόκειται για όνειδος.

e-gov

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λοιπόν, έθεσε μέχρι την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 την προτεινόμενη από την σημερινή του ηγεσία στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οι στόχοι της οποίας είναι:

  • Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη και της επιχείρησης στη Δημόσια Διοίκηση
  • Η υποστήριξη της Διοικητικής Μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται στη χώρα
  • Η κατάκτηση ενός διεθνώς αποδεκτού επιπέδου υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το κράτος

Όπως επισημαίνεται «με τη διαβούλευση επιδιώκεται η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής  πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης, καθώς η ελληνική Δημόσια Διοίκηση καλείται να κάνει ένα μεγάλο άλμα ψηφιακής αναβάθμισης. Παράλληλα, η ουσιαστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προϋποθέτει ορθολογικότερο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, στη βάση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής».

Πάμε για άλλη μια φορά να σχεδιάσουμε έργα… Άραγε τα προηγούμενα τα εκτελέσαμε; Το πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση έχει από τις χαμηλότερες  απορροφήσεις κονδυλίων και συνεχείς τάσεις σμίκρυνσης…

Κατά τα άλλα όπως παραδέχεται και το κείμενο της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση στο 72% των δεικτών του Ευρωπαϊκού ψηφιακού θεματολογίου (Digital Scoreboard, Παρατηρητήριο για τη ΔΜ, ΚτΠ ΑΕ, 2012), που απηχούν χαμηλές επιδόσεις στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, την τακτική χρήση του διαδικτύου, τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών προμηθειών. Για παράδειγμα, 41,9% των πολιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της χώρας για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012.

Το 2012 η Ελλάδα πέτυχε το ανώτατο επίπεδο για 7 από τις 20 βασικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην ΕΕ. Όμως, η επίδοσή της σε ποσοστό παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις εντός ΕΕ το 2010 την κατέταξε στην τελευταία θέση.

Το αρμόδιο υπουργείο υπόσχεται αυτή τη φορά ότι «στα επόμενα επτά χρόνια, αξιοποιώντας το δυναμικό των ΤΠΕ ως καταλύτη ανάπτυξης και εργαλείο σύγχρονης διακυβέρνησης, η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα καταστεί πιο αποδοτική και παραγωγική, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες».

Όπως σημειώνεται το σχέδιο αυτό, εναρμονισμένο με τη συνολική ψηφιακή στρατηγική της χώρας, το ψηφιακό θεματολόγιο 2020 και την εθνική στρατηγική διοικητικής μεταρρύθμισης υλοποιείται με βάση τρεις διακριτούς στρατηγικούς άξονες παρέμβασης.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:

1. Ως όχημα εκσυγχρονισμού του κράτους και της Διοίκησης θα στηρίξει την εξελισσόμενη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

2. Ως μηχανισμός επανασύνδεσης του πολίτη με το κράτος και τη Διοίκηση, θα κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, μέσω αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ενισχύουν την ισότιμη και ενεργή συμμετοχή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

3. Ως μοχλός σχεδιασμού και συντονισμού των οριζόντιων πολιτικών ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση, θα εγγυηθεί την εφαρμογή των συμφωνημένων δεσμευτικών γενικών αρχών κατά τη χάραξη, έγκριση και υλοποίηση κάθε στόχου, δράσης και επί μέρους έργου, στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.

Και βεβαίως δεν λείπει και η πρόταση για τη δομή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

«Προκειμένου για το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, έγκριση, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων και έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εμπίπτουν ή απορρέουν από την παρούσα στρατηγική, απαιτείται η αναδιάταξη της δομής διακυβέρνησης.

Σε πρώτη φάση προτείνεται η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Συντονισμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΣΗΔ) που θα αποτελεί το κεντρικό οριζόντιο όργανο διακυβέρνησης. Η ΕΣΗΔ θα αναφέρεται απευθείας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ). Στο ΚΣΜ θα καλούνται, εφόσον συζητούνται θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι εκάστοτε αρμόδιοι Υπουργοί (ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις όπου η συνεδρίαση του ΚΣΜ αφορά/περιλαμβάνει ζήτημα τεχνολογικών υποδομών και επικοινωνιών ή ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής, θα προβλέπεται η παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων). Επικεφαλής της ΕΣΗΔ παραμένει ο εκάστοτε Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η σύνθεση της ΕΣΗΔ θα επικαιροποιηθεί με νέα μέλη από συναρμόδια Υπουργεία όπως Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κλπ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα μπορεί να καλείται και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής θα είναι ο σχεδιασμός της στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο συντονισμός και παρακολούθηση εφαρμογής της. Επικουρικά στην ΕΣΗΔ θα λειτουργεί η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ). Ρόλος της ΓΔΗΔ, μεταξύ άλλων, θα είναι να αναλύει τις γενικές κατευθύνσεις πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να προωθεί κατευθύνσεις και δράσεις για την εφαρμογή τους και να επιβλέπει τη συνάφεια, την αναγκαιότητα και τις συνέργειες σχετικών δράσεων και έργων που προτείνονται από τους φορείς.»

Δεν λείπουν ούτε οι υποσχέσεις για συντονισμό και συνεργασία:

«Παράλληλα, στόχο για την ομαλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών αποτελεί αφενός ο επιχειρησιακός και αφετέρου ο τεχνολογικός συντονισμός όλων των φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα και δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Προς αυτήν τη κατεύθυνση προτείνεται η λειτουργία διακριτών αλλά απολύτως  συμπληρωματικών και συνεργαζόμενων κέντρων συντονισμού, εκτέλεσης και υποστήριξης έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των φορέων του Δημοσίου.

Τα ανωτέρω συντονιστικά κέντρα θα συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με τους φορείς χρηματοδότησης καθώς και με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου που θα είναι οι αποκλειστικοί έχοντες την πρωτοβουλία και κύριοι των έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.»


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Leave A Reply