Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο NEMESYS συμμετέχει η COSMOTE

0

logo_NEMESYS

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο NEMESYS συμμετέχει η COSMOTEμε στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου δικτυακής υποδομής για ακόμη μεγαλύτερη προστασία του οικοσυστήματος των κινητών επικοινωνιών (έξυπνων συσκευών και δικτυακών υποδομών) από κακόβουλες επιθέσεις. Στο έργο συμμετέχουν έξι φορείς από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία).

Το έργο αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για την ανάλυση και απεικόνιση πληροφοριών (visual analytics) και αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες ανίχνευσης κακόβουλων ενεργειών στις κινητές συσκευές (mobile honeypots), με στόχο την πρόβλεψη και τον εντοπισμό πιθανών απειλών, ώστε να εφαρμόζονται τα κατάλληλα αντίμετρα.

Στο πλαίσιο του έργου NEMESYS, η COSMOTE συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής του συστήματος και στη συνολική αξιολόγησή του. Επιπλέον, η εταιρεία θα συμβάλλει στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του 7th Framework Programme και έχει συνολική διάρκεια 3 έτη.

Η COSMOTE δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχοντας να επιδείξει μεγάλο αριθμό επιτυχημένων έργων, καθώς και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Με τη συνδρομή της στο έργο NEMESYS, η COSMOTE προωθεί την έρευνα και την καινοτομία στις κινητές επικοινωνίες, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και τους συνδρομητές της.

Share.

Leave A Reply