Επείγουσα ανάγκη η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς

0

DEUROPE

Ως «επείγουσα» ανάγκη χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κορυφής που συνεδρίασε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς των Επικοινωνιών προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου κορυφής, είναι διάχυτη η ανησυχία για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην Ευρώπη όσο αφορά τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) ενώ υπογραμμίζεται ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών με έμφαση στην εκπαίδευση και τις επενδύσεις για νέες υποδομές. Όπως επισημαίνεται «μια ισχυρή ψηφιακή οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο».

Προστίθεται ότι «για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να δημιουργούν νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο». Επίσης, σε άλλα σημεία του κειμένου των συμπερασμάτων αναφέρονται τα εξής:

–         Χρειάζεται να προωθηθούν νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη των υποδομών και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου, καθώς και νομοθετικά μέτρα για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αναφορά γίνεται και για την ανάγκη της προώθησης του cloud computing με ασφαλή πρότυπα για ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.

–         Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέχρι το 2015 γιατί, όπως επισημαίνεται, «ο κατακερματισμός της αγοράς σήμερα , παρακωλύει την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας».

–         Σημαντικό θεωρείται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία. Η έγκαιρη υιοθέτηση ενός γενικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αναφέρεται ως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέχρι το 2015.

–         Οι χρήστες πρέπει να αποκτήσουν τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες, τομέας στον οποίο επίσης υστερεί η Ε.Ε. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι το 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε αντιμέτωπη με 300.000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ και αν η τάση αυτή δεν ελεγχθεί οι κενές θέσεις εργασίας μέχρι το 2015 θα φθάσουν τις 900.000. Μέρος των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και Επενδύσεων (2014-2020) θα πρέπει, σύμφωνα πάντα με το κείμενο των συμπερασμάτων, να κατευθυνθούν για την εκπαίδευση σε ΤΠΕ.

Share.

Leave A Reply