Ο Fotos Pittadjis αγόρασε τη συμμετοχή της Cyrte στη Forthnet

0

pittadjis

H εταιρεία Fine Life  Group LTD, απέκτησε το 27,04% της Forthnet, μετά την πώληση του μεριδίου που κατείχε η ολλανδική Delta Lloyd N.V. Η εταιρεία Fine Life Group LTD ανήκει στον Foto Pittadji (Φώτο Πιττάτζη) και θα ελέγχει το ποσοστό στην ελληνική εταιρεία μέσω της Cyrte Investments GPI B.V. Η Fine Life Group παρέχει νομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία και Ελλάδα. Ο σκληρός πυρήνας της εταιρείας ιδρύθηκε προ 40 ετών ενώ σήμερα η διαθέτει 10 τμήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η Cyrte Investments GPI B.V., με την από 22/7/2013 σχετική γνωστοποίησή της, ενημέρωσε τη Forthnet για τη μεταβίβαση του συνόλου του ποσοστού της άμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ήτοι 3.333.073 δικαιωμάτων ψήφου και ισάριθμων μετοχών, που επήλθε τη 17η/7/2013 και συνακόλουθα για τη μεταβολή του ποσοστού της ως άνω συμμετοχής από 25,73% σε 0%. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Cyrte Investments GPI B.V., δυνάμει της ανωτέρω συνολικής μεταβίβασης, κατήλθε των ορίων του αρ. 9, παρ.1 και 4 του Ν. 3556/2007.

Η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI με την από 22/7/2013 σχετική γνωστοποίησή της, την οποία υπέβαλε για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών FINE LIFE LIMASSOL LTD, FINE LIFE SERVICES LTD και ZESMERO LIMITED, ενημέρωσε τη Forthnet ότι τη 17η/7/2013 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,04% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.503.073 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που ανέρχεται σε 12.952.610.

Επιπλέον, η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI γνωστοποίησε ότι:

α) η εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία ZESMERO LIMITED,

β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD και

γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που απέκτησε η ZESMERO LIMITED για πρώτη φορά στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet υπερβαίνει το όριο του 25% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet (αρ. 9, παρ.1 του Ν. 3556/2007).

Ο Fotos Pittadjis, με την από 22/7/2013 σχετική γνωστοποίησή του, ενημέρωσε τη Forthnet ότι τη 17η/7/2013 η κυπριακή εταιρεία ZESMERO LIMITED απέκτησε για πρώτη φορά ποσοστό 27,04% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.503.073 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που ανέρχεται σε 12.952.610.

Επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο, FOTOS PITTADJIS, γνωστοποίησε ότι:

α) η εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία ZESMERO LIMITED,

β) η εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE SERVICES LTD,

γ) η εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχουσα κατά ποσοστό 75% την εταιρεία FINE LIFE LIMASSOL LTD και

δ) ο ίδιος απέκτησε κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, ως ελέγχων κατά ποσοστό 100% την εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία μεταβίβασης έπαιξε γνωστό στέλεχος της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ελλάδας που διατέλεσε CEO σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας και σήμερα δραστηριοποιείται σε επενδυτικό fund.

pittadjis_firm

Share.

Leave A Reply