Αξιοσημείωτες αντοχές παρουσιάζει η Cyta στην Κύπρο

0

Παρουσιάσθηκαν σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 τα οικονομικά αποτελέσματα της  Cyta για το 2012.

cyta

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη Κύπρο, η Cyta κατάφερε και πάλι να έχει θετικά αποτελέσματα αφού :  Το κέρδος από εργασίες παρέμεινε περίπου στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, και ανήλθε σε €63,7εκ. σε σύγκριση με €67,2εκ. το 2011  (Μετά όμως την απομείωση για λογιστικούς σκοπούς που αφορά την επένδυση στην εταιρεία Digimed Communications Ltd ύψους €21 εκ. το καθαρό κέρδος έτους ανήλθε στα €40,3 εκ.)

Παράλληλα, υπήρξε μείωση εξόδων λειτουργίας, κατά  €8,7εκ. ως αποτέλεσμα του στρατηγικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφορικά με τη βελτίωση της διαχείριση του κόστους.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού για το 2012, ο πρόεδρος του ΔΣ της Cyta  κ. KITTISΣτάθης Κιττής ανέφερε: « το κέρδος από εργασίες παρέμεινε περίπου στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, αφού ανήλθε σε €63,7εκ. σε σύγκριση με €67,2εκ. το 2011. Μετά όμως την απομείωση για λογιστικούς σκοπούς που αφορά την επένδυση στην εταιρεία Digimed Communications Ltd ύψους €21 εκ. το καθαρό κέρδος έτους ανήλθε στα €40,3 εκ. Υπό τις περιστάσεις τα πιο πάνω αποτελέσματα θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά σε σύγκριση με άλλες εταιρείες αναλόγου μεγέθους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τα έσοδα από υπηρεσίες για το έτος επηρεάστηκαν, αφενός από τη μείωση των εσόδων της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και αφετέρου από την αύξηση των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις διάφορες άλλες υπηρεσίες. Όσον αφορά τα έξοδα λειτουργίας, αυτά παρουσίασαν μείωση €8,7εκ. ως αποτέλεσμα του στρατηγικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφορικά με τη βελτίωση της διαχείριση του κόστους».

Share.

Leave A Reply