Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

0

Δημοπρασία πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα, όπου ο κάθε υπερθεματιστής καταβάλλει την προσφορά που υπέβαλε, προτείνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως την καλύτερη διαδικασία για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

eett-digital-tv

Όπως  αναφέρεται στη Δημόσια Διαβούλευση που ξεκίνησε στις 28Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 19 Ιουνίου 2013 αντικείμενο της δημοπρασίας είναι τα 13 δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης και το ένα δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης. Για όσα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης δεν υπάρξει ενδιαφέρον και δεν θα υπάρξει υπερθεματιστής, αυτά θα χορηγηθούν μετά το πέρας της δημοπρασίας στην τιμή εκκίνησης υποχρεωτικά στον υπερθεματιστή του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης.

Η ΕΕΤΤ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αμφίβολη η οικονομική αποτελεσματικότητα της αδειοδότησης δύο διακριτών δικτύων στην ίδια βασική περιφέρεια λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης των δικτύων. Αντίθετα συνιστάται να υπάρχει ένας μόνο πάροχος δικτύου ανά βασική περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας εφόσον φυσικά εκδηλωθεί αντίστοιχα επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Η Επιτροπή σημειώνει στο εισαγωγικό της σημείωμα πως με δεδομένο ότι σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων το πλήθος των διαθέσιμων διαύλων στην Επικράτεια είναι από 8 έως 10 κατά την προετοιμασία της δημόσιας διαβούλευσης έχουν γίνει οι παρακάτω υποθέσεις για θέματα που δεν είναι αρμοδιότητας ΕΕΤΤ, αλλά επηρεάζουν σημαντικά το σχεδιασμό της διαδικασίας:

  1. Στην ΕΡΤ εκχωρείται φάσμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής το οποίο αντιστοιχεί σε δύο διαύλους.
  2. Για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας απαιτείται φάσμα το οποίο αντιστοιχεί σε τέσσερις διαύλους.
  3. Για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής εμβέλειας διατίθεται φάσμα το οποίο αντιστοιχεί σε δύο ή τρεις διαύλους.

Η παραπάνω κατανομή διαύλων θα οριστικοποιηθεί όταν καθοριστεί το πλήθος και η εμβέλεια των παρόχων περιεχομένου από τον αρμόδιο φορέα.

Αναφορικά με την ημερομηνία παύσης των αναλογικών εκπομπών προτείνεται να είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2014 με δεδομένο ότι το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥπΑΝΥΠ) έχει ανακοινώσει την 1η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διάθεσης του ψηφιακού μερίσματος στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (790 – 862 MHz). Για τον καθορισμό της ημερομηνίας παύσης των αναλογικών εκπομπών λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι μεταξύ 12 Ιουνίου και 13 Ιουλίου 2014 διεξάγεται στη Βραζιλία το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου όπου βεβαίως καμιά από τις δημόσιες αρχές δεν επιθυμεί να παρατηρηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη μετάδοσή του σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση διεξάγεται σε συνέχεια σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΥπΑΝΥΠ, αφορά δε τον καθορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που θα χορηγηθούν για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, τους όρους και τις υποχρεώσεις που προτείνεται να επιβληθούν στους παρόχους δικτύου, καθώς και τη διαδικασία χορήγησής των σχετικών δικαιωμάτων.

 

Share.

Leave A Reply