vodafone_1774758b

«Δεν φαίνεται να υπάρχουν επί της ουσίας στοιχεία ή δεδομένα που να δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών του χαλκού θα οδηγήσει μεγαλύτερες επενδύσεις τους incumbents» σημειώνει συμβάλλοντας στο διάλογο του Infocom.gr για τη νέα Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Θέμης Γιαννακόπουλος, Regulatory Counsel & Corporate Security της Vodafone Ελλάδας και τονίζει: «Οποιαδήποτε αλλαγή στην διαδικασία επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στους incumbents θα πρέπει να είναι καλά μελετημένη και σχεδιασμένη.»

«Το θεσμικό πλαίσιο της Ρύθμισης θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζει τον υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό αποτρέποντας αδιάλειπτα τον κίνδυνο επιστροφής στο πρότερο καθεστώς μονοπωλιακής λειτουργίας της αγοράς. Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι στα τέλη του 2012 το μερίδιο του incumbent στην αγορά της παροχής λιανικής πρόσβασης σε σταθερή θέση ήταν στο 62,4% ενώ του δεύτερου παρόχου μόλις στο 10,5%. Μετά από αρκετά χρόνια απελευθερωμένης λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο incumbent έχει κατορθώσει να διατηρήσει κυρίαρχη θέση, κατέχοντας  ακόμα μεγάλο μερίδιο της αγοράς, όπως άλλωστε και οι άλλοι Ευρωπαίοι  incumbents,  είναι ο μόνος που διαθέτει την οικονομική δύναμη, τους απαραίτητους πόρους και τα εφόδια για να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της κληρονομιάς από την εποχή του μονοπωλίου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών εξαρτώνται από τους incumbents, καθώς οι σταθερές γραμμές είναι απαραίτητες για την μεταφορά των κλήσεων από κινητά, να παρέχουν ευρυζωνική πρόσβαση και υπηρεσίες internet, αλλά και για να μπορούν να ανταγωνιστούν με ίσους όρους τον incumbent.

Οποιαδήποτε αλλαγή στην διαδικασία επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στους incumbents θα πρέπει να είναι καλά μελετημένη και σχεδιασμένη, να έχει λάβει υπόψη της τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και  να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει. Ενδεχόμενη δυνατότητα των incumbents να χρεώνουν τα προϊόντα των δικτύων οπτικών ινών ελεύθερα και χωρίς ρυθμιστικές υποχρεώσεις, σε αντίθεση με τις αυστηρά ρυθμισμένες χρεώσεις των προϊόντων χαλκού, θα τους δώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυξάνοντας το ρίσκο στρεβλώσεων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η Ρύθμιση, όταν είναι καλά μελετημένη και σχεδιασμένη, εξυπηρετεί τους στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Ρυθμιστική πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υλοποιείται αποτελεσματικά και χωρίς στρεβλώσεις, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί εμπόδιο για επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Αντιθέτως, ένα σταθερό, μακρόπνοο, δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο ρυθμιστικών υποχρεώσεων, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ανταγωνισμού και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την σταθερότητα που είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την προσέλκυση επενδύσεων. Ενδεχόμενη διστακτικότητα πραγματοποίησης επενδύσεων για την εγκατάσταση οπτικών ινών και την κατασκευή δικτύων νέας γενιάς θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οφείλεται περισσότερο στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και στην αβεβαιότητα που επικρατεί στον Ευρωπαϊκό Νότο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη γενικά.

Όσον αφορά στην Σύσταση, δεν φαίνεται να υπάρχουν επί της ουσίας στοιχεία ή δεδομένα που να δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών του χαλκού θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες επενδύσεις και αυτό διότι:

(α) ο incumbent θα έχει ένα παραπάνω κίνητρο να κρατήσει περισσότερο στη ζωή ένα περιουσιακό στοιχείο που θα του φέρει αυξημένα έσοδα,

(β) οι incumbents αναπτύσσουν μαζικά τεχνολογίες που αυξάνουν τη ταχύτητα ( π.χ.vectoring), για τις οποίες, βάσει της σύστασης, θα έχουν οφέλη παρόλο που δεν είναι οπτική ίνα και

(γ) δεν υπάρχει καμία σύνδεση στην Σύσταση μεταξύ αυτών των αυξήσεων των τιμών του χαλκού και των πραγματικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται.

Επιπλέον, δεν αναφέρεται πουθενά στην Σύσταση, όπως ίσως θα έπρεπε, ότι η κατάργηση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων και η άρση ελέγχου των τιμών εξαρτάται από, ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με, την υποβολή στον ρυθμιστή αξιόπιστων επενδυτικών σχεδίων για τις οπτικές ίνες από τον incumbent».

Επιστροφή στο κυρίως άρθρο


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Leave A Reply