Σε επανασχεδιασμό οδηγούνται τα rural networks από την ΕΕ

0

rural broadband

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε δεκτό τον αρχικό σχεδιασμό για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών», τα αποκαλούμενα δηλαδή αγροτικά δίκτυα.

Πρόκειται για έργο αρχικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, ένα από τα μεγάλα του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης) το οποίο (με βάση όσα είχαν ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών) θα έπρεπε να είχε ήδη προκηρυχθεί.  Αντ’ αυτού, ο σχεδιασμός κρίθηκε ελλιπής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι η διαδικασία του σχεδιασμού ξεκινά από την αρχή, ενώ έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Για να επιταχύνει τις διαδικασίες, η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση, με αντικείμενο την εκπόνηση νέας τεχνο-οικονομικής μελέτης για τον επανασχεδιασμό του υποβληθέντος φακέλου στην ΕΕ και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Προκήρυξης.

Share.

Leave A Reply