Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Χαμηλή η έκθεση της Forthnet στην Κύπρο

0

forthnet_nova (1)

H εταιρεία Forthnet A.E., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο, ανακοινώνει σχετικά με τις εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, MULTICHOICE Cyprus Public Company LTD (υπό εκκαθάριση) και MULTICHOICE Hellas Α.Ε. (υποκατάστημα Κύπρου), τα ακόλουθα: 

α) Οι καταθέσεις των ως άνω εταιρειών άνω των €100 χιλ. στην Κύπρο που τηρούνται στην Cyprus Popular Bank Public CO LTD (CBP) ανέρχονται σε € 1,1 εκ. και στην Τράπεζα Κύπρου σε € 218 χιλ.. 

β) Δεν υπάρχει έκθεση του Ομίλου σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στην Τράπεζα Κύπρου και την CBP. 

γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,6% και προέρχεται από την συνδρομητική δραστηριότητα του υποκαταστήματος της Multichoice Hellas A.E. στην Κύπρο και από την χονδρική διάθεση περιεχομένου της θυγατρικής Forthnet Media Holdings A.E. στην Κύπρο. 

δ) Με βάση τα ανωτέρω, δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στον κύκλο εργασιών και κατ’ επέκταση στην κερδοφορία του Ομίλου. Η ποσοτικοποίηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και την CBP δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση.

Share.

Leave A Reply