Σε δημόσια διαβούλευση πέμπτο τεύχος διακήρυξης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

0

logo_syzefxis

Σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 5η Απριλίου 2013 τέθηκε το πέμπτο τεύχος διακήρυξης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για το έργο, προϋπολογισμού 123,6 εκατ. ευρώ, που αφορά στις «Υποδομές ασφάλειας – τηλεφωνίας – τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης». Ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί αφού πρώτα εγκριθεί το τελικό τεύχος διακήρυξης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή.

Share.

Leave A Reply