Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Σε διαβούλευση το σχέδιο «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο».

0

Σε διαβούλευση έχει τεθεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως τις 8 Μαρτίου 2013, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο».

Τα βασικά σημεία του σχεδίου του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος αφορούν θέματα σχετικά με την αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και δεδομένων, τη διαδικασία ψηφιοποίησης των έντυπων αρχείων της δημόσιας διοίκησης, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας. Προβλέπεται επίσης μηχανισμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την ανάκτηση των δεδομένων από καταστροφή ή βλάβη του συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έρχεται σε συνέχεια ρυθμίσεων που έχει ήδη θεσμοθετήσει το ΥΔΜΗΔ για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως  την Υπουργική Απόφαση που αφορά στη διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ, στην ασφαλή χρονοσήμανση και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης εγγράφων, καθώς και στη γνωστοποίηση λήψης των εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ως στόχο την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής και της αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων για τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων έως τον Ιούνιο του 2013.

Share.

Leave A Reply