Αυξημένη κερδοφορία παρουσίασε ο όμιλος ΟΤΕ για το 2012

0

Αυξημένη κερδοφορία με μείωση εσόδων παρουσίασε ο όμιλος ΟΤΕ για το 2012. Τα καθαρά του κέρδη διαμορφώθηκαν σε 476,4 εκατ. ευρώ έναντι 119,7 εκατ. το 2011. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από την πώληση της συμμετοχής του στη Σερβία. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,2% και διαμορφώθηκαν σε 363,5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα κατά 7,1% στα 4.680,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 7,8% στα 1.533,9 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές έμειναν περίπου σταθερές στα 1,3 δις. ευρώ. Μειωμένες κατά 20,1% είναι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που διαμορφώθηκαν σε 494,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν την Ελλάδα.

Στην κινητή τηλεφωνία τα έσοδα της Cosmote Ελλάδος μειώθηκαν κατά 7,5% και του ομίλου της Cosmote συνολικά κατά 6,5%. Το προσαρμοσμένο EBITDA στην Ελλάδα μειώθηκε 2,4% και συνολικά στον όμιλο της Cosmote 2,7%.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2013 η διοίκηση ανέφερε πως «πλέον της προγραμματισμένης επίδρασης των προσφάτων μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο ΟΤΕ αναμένει διατήρηση της σημαντικής πίεσης των εσόδων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και των νέων ανταγωνιστικών επιθετικών προσφορών. Με στόχο τον περαιτέρω μετριασμό της επίδρασης της μείωσης των εσόδων στην κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική απόδοση το 2013, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επωφελείται από τα μέτρα μείωσης κόστους που έχουν ήδη εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, και θα συνεχίσει να αναζητά νέες δυνατότητες συγκράτησης του κόστους».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Share.

Leave A Reply