Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Υπό επαναδιαπραγμάτευση τα συμβόλαια κινητής του δημοσίου

0

Ακόμα ένα πλήγμα στα έσοδα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών αναμένεται να δώσει η σχεδιαζόμενη μείωση των δαπανών του δημοσίου για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών του αναγκών, καθώς προωθείται διαπραγμάτευση με τους παρόχους όλων των υφιστάμενων τιμολογιακών συμβάσεων.

Η 1η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη μείωση των δαπανών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συστάθηκε  με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα. Την ομάδα αποτελούν στελέχη των συναρμοδίων Υπουργείων,  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας.

Ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης τόνισε κατά την έναρξη της συνεδρίασης την ανάγκη να μειωθεί το κόστος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το δημόσιο, χωρίς απώλεια του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μακροπρόθεσμα, η ανάγκη αυτή θα εξυπηρετηθεί με την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης όλων των φορέων του δημοσίου μεταξύ τους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ). Ωστόσο, προωθούνται άμεσου αποτελέσματος ενέργειες οι οποίες θα αφορούν το διάστημα ως την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας θα διαμορφώσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο άθροισης της ζήτησης υπηρεσιών από πλευράς του δημοσίου, επικαιροποίηση των στοιχείων των φορέων του, καθώς και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που παρέχονται σήμερα σε αυτούς. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων και τελών.

Share.

Leave A Reply