ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – “Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας”

0

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται έως την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013, το σχέδιο διακήρυξης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προϋπολογισμού 34,8 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι το έργο να προκηρυχθεί τον επόμενο μήνα, αφού πρώτα εγκριθεί το τελικό τεύχος διακήρυξης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή.

Αποτελεί μέρος του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» το οποίο θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς. Όπως έχει εκτιμηθεί στο σύνολό του το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα μειώσει τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Δημοσίου ετησίως κατά 150 εκ. ευρώ.

Αντικείμενο του προς διαβούλευση έργου είναι η παροχή υπηρεσιών «κινητικότητας» (mobility), τηλεφωνίας και δεδομένων σε στελέχη του Δημοσίου, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα και εξασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να έχουν διαρκή επικοινωνία καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρονική πληροφορία δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Παράλληλα, μέσω της δυνατότητας αποστολής και λήψης μηνυμάτων (SMS) οι Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να ενημερώνουν τους πολίτες μαζικά για θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα, κύρια αντικείμενα του Έργου αποτελούν:

  • η παροχή συνδέσεων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας προς δημοσίους λειτουργούς.
  • η παροχή συνδέσεων για ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
  • η παροχή δυνατότητας μαζικής αποστολής SMS μηνυμάτων από του Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για ενημέρωση και επικοινωνία με τους πολίτες και με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες
Share.

Leave A Reply