Η Ευρυζωνικότητα θύμα των περικοπών του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

0

Όπως είναι γνωστό το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξε την Παρασκευή σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Μεταξύ άλλων σημαντικών μειώσεων, ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να μειωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χωρών του Βορρά με ηγέτη τη Μ.Βρετανία,  μειώθηκε δραστικά το ποσό των κονδυλίων που προορίζονται για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ψηφιακή οικονομία, ως μέρος της δράσης «Connecting Europe Facility». Στην τελική συμφωνία, το ποσό μειώθηκε σε περίπου 1 δισ. ευρώ, που θα διατεθεί κυρίως σε υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τηλεϊατρική.

Η δράση «Connecting Europe Facility» διαμορφώθηκε ως πρόταση αρχικά το 2011. Οι διευκολύνσεις θα περιελάμβαναν τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ ως κεφάλαια χρηματοδότησης επενδύσεων, με διάφορες μορφές με σκοπό την  κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Η δράση CEF υποστηρίχθηκε ευρέως από τους μεγάλους ομίλους της Ευρώπης, όπως το ΕΤΝΟ (European Telecommunications Network Operators’ Association) και το «FTTH Council». Η κα Neelie Kroes, Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα, είπε ότι ήταν μια “χαμένη ευκαιρία”, αλλά είπε ότι θα αναζητήσει άλλους τρόπους χρηματοδότησης για την υποστήριξη των νέων δικτύων, όπως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ, βέβαια, εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μεγάλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν δηλώσει ότι δεν θα προσφέρουν πλήρη υποστήριξη του συνόλου των περικοπών των δαπανών του προϋπολογισμού. Αν και οι ελπίδες για την ανατροπή του σχεδιασμού είναι σχετικά μικρές, δεν έχουν εκλείψει τελείως, όσον αφορά επαναριθμήσεις συγκεκριμένων κωδικών δαπανών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκατάσταση μέρους της χρηματοδότησης.

Share.

Leave A Reply