Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ

0

Στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στοχεύει έργο, προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ).

Πρόκειται για ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Εθνικής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους.

Με βάση τη σχετική προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους στις 18 Φεβρουαρίου 2013.

Share.

Leave A Reply