Επέκταση των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ

0

Τροποποίηση του καταστατικού του ΟΤΕ με διεύρυνση του σκοπού του, όσο αφορά υπηρεσίες τηλεόρασης και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι σε έκτακτη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου.

Με βάση το προς έγκριση νέο καταστατικό ο Οργανισμός θα δύναται να ασχολείται με την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (όπως ενδεικτικά διαφήμιση, χορηγία, τηλεπώληση και τοποθέτηση προϊόντος) και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, η παροχή οιωνδήποτε σχετικών με αυτές υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων, με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, τρόπου και τεχνολογίας μετάδοσης (ενδεικτικά ευρυζωνικής, ασύρματης, επίγειας ψηφιακής, μέσω δορυφόρου, οπτικής ίνας ή ραδιοσυχνοτήτων), η τηλεοπτική μετάδοση, αναμετάδοση, παραγωγή και διάθεση κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και η παραγωγή, κατασκευή, προμήθεια, διάθεση και διανομή πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

Επίσης στο σκοπό του προστίθεται και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών σχετικών με την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους, σε συνδεδεμένες με την εταιρεία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στις προθέσεις του ΟΤΕ, όπως είναι γνωστό συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία μιας νέας θυγατρικής ή επιχειρησιακής μονάδας που θα παρέχει υπηρεσίες, όπως ορισμένες από αυτές που περιγράφονται στο νέο καταστατικό.

Στα θέματα της ημερήσια διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης συμπεριλαμβάνεται επίσης και η έγκριση των υπηρεσιών που θα παρέχει η Deutsche Telekom στον ΟΤΕ το 2013 (Service Arrangements) στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».

Share.

Leave A Reply