Στην τελική φάση εισέρχεται ο διαγωνισμός για την τηλεματική στις αστικές συγκοινωνίες

0

Στην τελική φάση εισέρχεται ο διαγωνισμός για την τηλεματική στις αστικές συγκοινωνίες καθώς εγκρίθηκαν από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα τεύχη για την  τελική φάση του διαγωνισμού.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες, που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Προβλέπεται επίσης, η δημιουργία κέντρου ελέγχου από όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.

Στόχοι

Το Σύστηµα Τηλεµατικής έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και των υπηρεσιών:

 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θέσης όλων των οχημάτων
 • Πληροφόρηση των επιβατών για τις ώρες διέλευσης των οχημάτων, μέσω των «έξυπνων στάσεων»
 • Πληροφόρηση των επιβατών για τις ώρες διέλευσης των οχημάτων, μέσω διαδικτύου, SMS και εφαρμογών 3ης γενιάς (3G) κινητής τηλεφωνίας
 • Ενημέρωση επιβατών εντός οχήματος (αναγγελία επόμενης στάσης, ad hoc ανακοινώσεις από Κέντρα Διαχείρισης)
 • Επικοινωνία οδηγών με τα Κέντρα Διαχείρισης
 • Πληροφόρηση για την επιβατική κίνηση κατά γραµµή, στάση και δρομολόγιο ή ώρα (μέσω του συστήματος αυτόματης καταμέτρησης επιβατών)
 • Έλεγχος της αξιοπιστίας των δρομολογίων και της τήρησης του προγραμματισμού και κατ΄επέκταση βελτιστοποίηση του προγραμματισμού του συγκοινωνιακού έργου
 • Ενημέρωση ακυρώσεων δρομολογίων ή τροποποιήσεων στον προγραμματισμό

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

 • Η βελτίωση της ποιότητας και ταχύτητας μεταφοράς
 • Η βελτίωση της παραγωγικότητας του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών
 • Η βελτίωση του αισθήματος ασφαλείας του κοινού και των εργαζομένων
 • Η αύξηση παραγωγικότητας των εργαζόμενων που φτάνουν στην εργασία τους με καλύτερες συνθήκες μετακίνησης
 • Οι θετικές επιπτώσεις στην εικόνα των φορέων ειδικά αλλά και συνολικότερα στην εικόνα του συστήματος μαζικών μεταφορών

Από την υλοποίηση του έργου προβλέπεται ότι θα προκύψουν δυο ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη που θα συμβάλουν στην περαιτέρω εξυγίανση των συγκοινωνιών:

 • Η μείωση του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων
 • Η αύξηση της επιβατικής κίνησης

Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια της σύμπραξης είναι 12 έτη, από τα οποία 2 έτη για την κατασκευή των υποδομών και 10 έτη για τη λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείρισης του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 52 εκατ. ευρώ (καθαρά παρούσα αξία των συνολικών πληρωμών διαθεσιμότητας).

Το δημόσιο θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου κατά ανώτατο ποσοστό 40%. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων μέσω του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν εγκριθεί οι υποψηφιότητες των παρακάτω εταιρειών:

 1. INTRACOM IT SERVICES – INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – UNISYSTEMS
 3. ELSAG DATAMAT – SWARCO
 4. G4S HELLAS HOLDING – G4S TELEMATIX
 5. ERICSSON HELLAS
 6. ΑΤΕΣΕ

Στις αμέσως επόμενες ημέρες θα προσκληθούν οι επιλεγέντες υποψήφιοι για την παραλαβή των τευχών και την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. Η διαβούλευση με τους εγκεκριμένους υποψηφίους ώστε να διαμορφωθούν οι τελικοί οροί του διαγωνισμού και οι δεσμευτικές προσφορές του θα κατατεθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 και θα ακολουθήσουν:

–          Η ανακήρυξη αναδόχου και η υπογραφή σύμβασης ανάλογα με τον αριθμό ενδεχομένων ενστάσεων (Απρίλιος – Οκτώβριος 2013).
–          Κατασκευή και τμηματική έναρξη λειτουργιά του έργου (2013-2015)

Ηλεκτρονικό εισιτήριο – Μπάρες

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει επίσης η έγκριση για την τελική φάση του διαγωνισμού για το αυτόματο σύστημα κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) με διαδικασίες ανάλογες και κατακύρωση του έργου επίσης μέσα στο 2013.

Αυτό θα επιτρέπει αφενός το κλείσιμο του μετρό με μπάρες και αφετέρου την αξιοποίηση των πλέον συγχρόνων τεχνολογιών για την τιμολόγηση των υπηρεσιών και την συλλογή του κομίστρου.

Συμπληρωματικά με την εντατικοποίηση των ελέγχων – που βρίσκεται σε εφαρμογή  και αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα– η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα αποτελέσει σημείο ουσιαστικής αναβάθμισης των υπηρεσιών των συγκοινωνιών αλλά και των εσόδων τους.

Share.

Leave A Reply