Επτά παγκόσμιοι πάροχοι σε κοινή πορεία για το Μ2Μ

0

Οι KPN, NTT DoCoMo, Rogers, SingTel, Telefonica, Telstra και VimpelCom, αποφάσισαν να συνεργαστούν ώστε να εδραιώσουν την παρουσία τους όσον αφορά στο μοντέλο επικοινωνίας Machine to Machine (M2M).

O συνασπισμός αυτός, αφορά την τεχνολογική συνεργασία, ώστε να καταστεί δυνατή μια συνολική και μοναδική υπηρεσία για την παροχή των επικοινωνιών σε πολυεθνικούς πελάτες που απαιτούν τη σύνδεση συσκευών M2M. Η παγκόσμια συμμαχία, καλύπτει επίσης την παροχή ενός προϊόντος, κάτω από ένα ενιαίο πρότυπο που θα διαθέτει μια μοναδική κάρτα SIM, και ένα web interface που θα επικοινωνεί με το σύστημα κεντρικής διαχείριση της κατάστασης και τη χρήσης των συσκευών M2M σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του Κέντρου Ασύρματου Ελέγχου Jasper.

Οι εταίροι επιδιώκουν να ενισχύσουν την πώληση της επικοινωνίας M2M σε έναν αριθμό διαφορετικών βιομηχανιών, όπως τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά, τα αυτοκίνητα, την ενεργειακή απόδοση, κλπ. επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών για αυτά τα πεδία εφαρμογής.

Share.

Leave A Reply