Αλλαγή της καμπάνιας ΟΤΕ και Vodafone επιβάλλει το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

0

Τροποποιήσεις στην τρέχουσα διαφήμιση του ΟΤΕ για τα νέα πακέτα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και internet μέχρι τις 23.5.2012 ζήτησε το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) μετά από την εξέταση  καταγγελιών του ανταγωνισμού περί παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.

Τροποποιήσεις μέχρι τις 24.5.12 ζήτησε το ΣΕΕ μετά την εξέταση των σχετικών καταγγελιών και για τη διαφήμιση της Vodafone που αφορά στην καρτοκινητή τηλεφωνία.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον ΟΤΕ η πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας ομόφωνα έκρινε ότι η διατύπωση «νέα εποχή τιμών» είναι αόριστη και υπερβολική και πιθανόν να δημιουργήσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι «νέες τιμές» αφορούν το σύνολο των προγραμμάτων τηλεφωνίας που προσφέρει ο ΟΤΕ.

Ακόμη, αναφορικά με τους ισχυρισμούς «μειωμένες τιμές», «ρίχνει τις τιμές», «σε σχέση με το 2011» και «-25%» και κάθε άλλη αναφορά σε μείωση τιμών, σαφώς υπονοεί σύγκριση η οποία κατά την ομόφωνη άποψη της Επιτροπής δεν ευσταθεί καθώς τα νέα προγράμματα που διατίθενται διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά τους και συνεπώς η επιχειρούμενη μεταξύ τους σύγκριση δεν είναι θεμιτή. Επίσης το αναφερόμενο ποσοστό δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς.

 

 

Σχετικά με την επικοινωνία της Vodafone Καρτοκινητή τηλεφωνία η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι ο τρόπος που επικοινωνούνται συγκεκριμένα στοιχεία του διαφημιζόμενου προϊόντος είναι ελλιπής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε σύγχυση ή και παραπλάνηση. Όπως επισημαίνεται το γεγονός πως για να αποκτήσει ο χρήστης τα 80 επιπλέον λεπτά χρόνου ομιλίας θα πρέπει να αφαιρεθούν 7 ευρώ από τα 10 που έχει ήδη βάλει στην κάρτα του αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία, η οποία θα πρέπει να επικοινωνείται με σαφήνεια και με την ίδια βαρύτητα με το κύριο μήνυμα ώστε να γίνεται αντιληπτή.

Share.

Leave A Reply