Αύξηση κερδών και μείωση δανεισμού για τη SPACE HELLAS το 2011

0

Στα € 43.2 εκ. ανήλθε ο ενοποιημένος τζίρος για την SPACE HELLAS το 2011 με μεικτά κέρδη € 13 εκ., EBITDA € 3,8 εκ., κέρδη προ φόρων € 416 χιλ. και κέρδη μετά φόρων € 228 χιλ.

Συγκριτικά με το 2010, η 13,8% μείωση του τζίρου από € 50 εκ. το 2010 σε € 43,2 εκ. το 2011 δεν επηρέασε τόσο τα μεικτά κέρδη τα οποία αυξήθηκαν κατά 4% από € 12,8 εκ. το 2010 σε € 13 εκ. το 2011 όσο και το EBITDA το οποίο αυξήθηκε κατά 25% από € 3 εκ. το 2010 σε € 3,8 εκ. το 2011.

Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν οριακή αύξηση από € 414 χιλ. το 2010 σε € 416 χιλ. το 2011 ενώ τα αντίστοιχα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 80% από € 127 χιλ. το 2010 σε € 228 χιλ. το 2011.

Ο όμιλος λόγω της οικονομικής κρίσης είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην πολιτική ανάληψης πιστωτικού κινδύνου, η οποία αιτιολογεί σε μεγάλο βαθμό την μείωση τζίρου. Ταυτόχρονα, υλοποιώντας σταθερά την στρατηγική συγκράτησης των εξόδων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στους τομείς πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας και την διατήρηση του σταθερού πελατολογίου του, κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA κατά 25%.

Η αύξηση του EBITDA έδωσε την δυνατότητα απορρόφησης των κραδασμών που προέκυψαν από την αύξηση του κόστους χρήματος και κατά συνέπεια των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η πορεία αυτή οδήγησε στην οριακή αύξηση των κερδών προ φόρων και την αύξηση των κερδών μετά φόρων.

Αξιοσημείωτη είναι η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 6,1 εκ. οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του δανεισμού μειώνοντας τα βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 21% από € 22,7 εκ. το 2010 σε € 17,9 εκ. το 2011, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την ανάπτυξη του ομίλου το 2012.

Για τη μητρική εταιρία ο τζίρος έκλεισε στα € 42,4 εκ. το 2011 έναντι € 49 εκ. το 2010 ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 3,4 εκ. το 2011 έναντι € 2,7 εκ. το 2010. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2011 ανήλθαν σε € 74 χιλ. έναντι € 88 χιλ. το 2010 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν αρνητικό πρόσημο και ανήλθαν σε – € 83 χιλ. έναντι – € 164 χιλ. το 2010.

Ως γενική εκτίμηση, για το 2012 η εταιρεία προβλέπεται να διατηρήσει την ισχυρή θέση της στην αγορά και να ενισχύσει τα οικονομικά της μεγέθη.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply