Ανακοίνωση Forthnet σχετικά με την ένταξη των μετοχών σε επιτήρηση

0

Η Forthnet αναφορικά με την απόφαση του ΔΣ του ΧΑ για τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Λόγω της δυσμενούς και διαρκώς επιδεινούμενης μακροοικονομικής συγκυρίας, ο Όμιλος Forthnet έκρινε σκόπιμο να προβεί σε 2 διαδοχικές μειώσεις της υπεραξίας που εγγράφεται στις οικονομικές της καταστάσεις – την πρώτη στις οικονομικές καταστάσεις του Δεκεμβρίου 2010 (ύψους €18,7 εκατ.) και την επόμενη τον Ιούνιο του 2011 (ύψους €38,2 εκατ).

Η υπεραξία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ελέγχεται από τη Διοίκηση και τους Ανεξάρτητους Λογιστές του Ομίλου ανά εξάμηνο. Ο έλεγχος γίνεται στη βάση των επιχειρηματικών προοπτικών του Ομίλου, όπως αυτές αποτυπώνονται σε παρούσες αξίες βάσει των εκάστοτε συνθηκών της αγοράς (προεξοφλητικών επιτοκίων). Παρότι οι προοπτικές δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς από την οικονομική συγκυρία, τα προεξοφλητικά επιτόκια που χρησιμοποιήθηκαν αυξήθηκαν δραματικά από 10,7% το 2010 σε 13,6% τον Ιούνιο του 2011. Αυτό επηρέασε δυσανάλογα την αποτίμηση της υπεραξίας που αναλογεί στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης (Nova) οδηγώντας σε σωρευτική απομείωση ύψους €56,9 εκατ.

Η ανωτέρω απομείωση δεν επηρεάζει ούτε τα ταμειακά διαθέσιμα ούτε τη διαρκώς βελτιούμενη και αναπτυσσόμενη λειτουργική πορεία του Ομίλου. Ειδικότερα, στο πρώτο 9μηνο του 2011 το αναπροσαρμοσμένο EBITDA βελτιώθηκε κατά €12 εκατ. (στα €62,9 εκατ.) και οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές κατά €30 εκατ. (στα €39,9 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ενώ ο Όμιλος διαθέτει συνολικά €21 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα. Στο βαθμό όμως που επηρεάζουν τη λογιστική κερδοφορία και καθαρή θέση του Ομίλου, οι απομειώσεις αυτές  οδηγούν σε τεχνικές υπερβάσεις μιας συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής παραμέτρου του κανονισμού του ΧΑ, το οποίο και αποφάσισε να θέσει την Forthnet AE σε κατηγορία Επιτήρησης.

Τέλος, αναφορικά με το αιτιολογικό που αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ΧΑ, το ΔΣ της Forthnet AE έχει λάβει απόφαση σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τις 15 Δεκεμβρίου 2011, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την άντληση τουλάχιστον €30 εκατ.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply