Εικόνα για το άρθρο "Intracom Telecom: έργο ασφάλειας συνόρων στο πλαίσιο του EWISA"

Intracom Telecom: έργο ασφάλειας συνόρων στο πλαίσιο του EWISA

Θα αυξηθεί η ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών παρακολούθησης και επιτήρησης μέσω βίντεο

Σχόλια (0)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4