Εικόνα για το άρθρο "Η γραφειοκρατία είναι πιο δυνατή από τις οπτικές ίνες !"

Η γραφειοκρατία είναι πιο δυνατή από τις οπτικές ίνες !

Δήμοι και Περιφέρειες αδυνατούν να δουν σοβαρά το έργο των αγροτικών δικτύων, θέτοντας προσκόμματα και καθυστερήσεις

Σχόλια (0)
  1. 1
  2. 2