Εικόνα για το άρθρο "Accenture Technology Vision 2018: AI και άλλες τεχνολογίες επιταχύνουν τη δημιουργία ευφυών επιχειρήσεων"

Accenture Technology Vision 2018: AI και άλλες τεχνολογίες επιταχύνουν τη δημιουργία ευφυών επιχειρήσεων

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλει στην ανάπτυξη ευφυών επιχειρήσεων, αλλά απαιτεί ριζικές αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας, σύμφωνα με το Accenture Technology Vision 2018

Σχόλια (0)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 21