Εικόνα για το άρθρο "Τα Trojans «Porn clicker» εξακολουθούν να κατακλύζουν το Google Play"

Τα Trojans «Porn clicker» εξακολουθούν να κατακλύζουν το Google Play

Οι ερευνητές της ESET εντόπισαν 307 κακόβουλες εφαρμογές τύπου Porn clicker στο Google Play μέσα σε μόλις 7 μήνες

Σχόλια (0)
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5