Αύξηση εσόδων και περιορισμός των ζημιών για τη Wind το 2017

0

Σε 505,9 εκατ. ευρώ, έναντι 483,7 εκατ.  (αύξηση 3,5%) διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Wind το 2017, οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 70,9 εκατ. έναντι 102,8 εκατ.  ευρώ και το τελικό της αποτέλεσμα ήταν ζημιές 60,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 96,1 εκατ., σύμφωνα με τον ισολογισμό της που δημοσιοποιήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στη σχετική έκθεση οι οικονομικοί στόχοι της για το 2018 είναι αύξηση 10% του EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) και επενδύσεις δαπανών κεφαλαίου 95 με 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρατίθεται οι υπηρεσίες τηλεφωνίας αντιπροσωπεύουν το 83,1% των συνολικών εσόδων, τα έσοδα διασύνδεσης το 11,4%, οι πωλήσεις εξοπλισμού το 2,5% και τα έσοδα από τη διεθνή περιαγωγή το 2%.

Share.

Comments are closed.