Παρασκευή, Δεκέμβριος 13

Σεμινάρια ISO 27001 – Ασφάλεια Πληροφοριών – Αθήνα (17/12) & Θεσσαλονίκη (19/12)

0

Σεμινάριο ISO 27001:2013 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ AUDITING – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αθήνα, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 (09:30 – 17:00),
Divani Palace Acropolis Hotel

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 (09:30 – 17:00),
Grand Hotel Palace

Η προστασία των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές «απειλές» είναι ένας σημαντικός παράγοντας αξιοπιστίας, λειτουργικότητας και πολλές φορές επιβίωσης για κάθε Οργανισμό.

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται Μεθοδολογίες και Πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων Πληροφοριακών Δεδομένων της σύγχρονης Επιχείρησης. Παράλληλα, παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα, τρόποι Εφαρμογής των μεθοδολογιών αυτών μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή Εφαρμογή των Πολιτικών Ασφαλείας.

Επιπλέον, παρουσιάζονται Εργαλεία αποτελεσματικής Επιθεώρησης (Audit) Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και μια, σχεδιασμένη από την Εταιρεία μας, πρωτότυπη Δομή Αρχειοθέτησης των Πληροφοριών έτσι ώστε, να είναι εύκολη η ανάσυρση της Πληροφορίας, από όσους έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα απαιτούμενα βήματα Συμμόρφωσης.

Με τα Case Studies που υλοποιούνται, το Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 27001 που δίνεται στους συμμετέχοντες και με πλήθος παραδειγμάτων, διασαφηνίζονται πλήρως τα εδάφια του Προτύπου με απόλυτα κατανοητό τρόπο και το σεμινάριο εξελίσσεται με απόλυτα διαδραστικό τρόπο.

Δείτε περισσότερα »

—————————————————————————————————————————
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • Να κατανοήσουν τις βασικές Aρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
  • Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων
  • Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013
  • Να γνωρίζουν τρόπους κάλυψης των απαιτήσεων του Προτύπου στην Επιχείρησή τους
  • Να Ελέγχουν – Αξιολογούν αποτελεσματικά τη Λειτουργία ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών με τα κατάλληλα Εργαλεία
  • Να χρησιμοποιούν Εφαρμογές για την Paperless Διαχείριση Διαδικασιών του Συστήματος
  • Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας μέχρι και την πιστοποίησή του
  • Να αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους σε σχέση με το Πρότυπο
  • Να προσαρμόσουν το Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001, που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, στα Δεδομένα της Επιχείρησης τους
  • Να ενημερωθούν για τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα βήματα Συμμόρφωσης

Δείτε περισσότερα »

————————————————————————————————————————-
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. Εισαγωγή – IT Risk Management

B. Φυσική Ασφάλεια Χώρων

Γ. Ασφάλεια Υποδομών – Εξοπλισμού

Δ. Ασφάλεια Συστημάτων

Ε. Ασφάλεια Πρόσβασης

ΣΤ. Ασφάλεια στην Ανάπτυξη Συστημάτων

Ζ. ΙΤ Business Continuity

Η. Ασφάλεια Πληροφοριακών Στοιχείων (Assets)

Θ. ΙΤ Audit

Ι. Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

Δείτε περισσότερα για τις ενότητες του Σεμιναρίου »

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Ασφάλειας Πληροφοριών, Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους και Στελέχη Λειτουργιών ΙΤ, εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό και στη Λειτουργία ΙΤ Συστημάτων, αλλά και στους Γενικούς Διευθυντές και ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες Πρακτικές στον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο Διαχείρισης Πληροφοριών.

—————————————————————————————————————————

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Χρίστος Κόζιαρης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Επίσης, πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

Δείτε το βιογραφικό του εισηγητή »

—————————————————————————————————————————

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 8145 518 ή στο info@ibcl.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ζήλη Δημητριάδη
Κόστος συμμετοχής: 480 Ευρώ.
Έκπτωση 20% στην δεύτερη, 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη συμμετοχή.
Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αθήνα 17/12 – Θεσσαλονίκη 19/12

Share.

Comments are closed.