Σε διαβούλευση το ΣΔΙΤ Ultra fast Broadband – επένδυση 600 εκατ. ευρώ

0

Επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από δημόσια χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ) και τα υπόλοιπα από τον ιδιωτικό τομέα, προβλέπει το έργο Ultra fast Broadband (UFBB) το οποίο σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΨΗΠΤΕ) και θα προχωρήσει ως ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Βάσει του κειμένου της ΓΓΤΤ, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα, Βασίλη Μαγκλάρα, που ετέθη χθες σε δημόσια διαβούλευση (έως τις 7/12/2018) στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου μεγάλου έργου που θα υποβληθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος είναι η ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη που θα του εξασφαλίζει σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps ή τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμες σε gigabit.

Ενδιαφέρον για το UFBB δύναται να εκφράσουν εκτός από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες OTE, Vodafone, Wind και Forthnet, κατασκευαστικές εταιρείες όπως είναι π.χ. η Intrakat η οποία έχει αναλάβει ένα εκ των τριών έργων του Rural Broadband.

Η δράση UFBB αποτελεί μια από τις παρεμβάσεις του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλής ταχύτητας καθώς και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας

Αναλυτικότερα, το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου του διαθέσιμου πληθυσμού (>98%) των περιοχών που θα καλυφθούν με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps (Κλάση Β’) και την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των περιοχών που θα καλυφθούν με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps (Κλάση Α’) (>65% των ενεργών συνδέσεων).

Η έναρξη της υλοποίησής του προσδιορίζεται για το 2ο τρίμηνο 2019 με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η δημόσια χρηματοδότηση θα προέλθει ειδικότερα ως εξής: 265 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το έργο, έπειτα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, θα ανατεθεί σε 7 διακριτά lots. Η χώρα έχει χωριστεί σε 7 τμήματα, ως εξής:

  1. Περιφερειακές ενότητες, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου.
  2. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής.
  3. Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Λάρισας, Τρικάλων, Κέρκυρας.
  4. Άρτας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας.
  5. Ζακύνθου, Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.
  6. Βοιωτίας, Ευβοίας, κεντρικού τομέα Αθηνών, βόρειου τομέα Αθηνών, δυτικού τομέα Αθηνών, νότιου τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιώς.
  7. Περιφερειακή ενότητα νήσων, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας – Κύθνου, Κω, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδο, Τήνου και Κρήτης.

Η ανάθεση κάθε lot θα γίνει με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά και θα ακολουθηθεί από την υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ. Κάθε υποψήφιος δεν θα μπορεί να αναλάβει περισσότερα από 3 lots, εκτός αν κάποιο παραμείνει χωρίς υποψήφιο ανάδοχο.

Το χρονικό πλαίσιο του έργου και του επιχειρηματικού πλάνου εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα 15 έτη. Τα πρώτα 4 έτη είναι η φάση ανάπτυξης του δικτύου και τα υπόλοιπα αποτελούν τη φάση παραχώρησης και λειτουργίας του δικτύου. Ωστόσο η λειτουργία του δικτύου μπορεί να εκκινήσει και πριν την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης.

Στο τέλος της φάσης παραχώρησης θα πραγματοποιηθεί μεταφορά όλων των τίτλων ιδιοκτησίας του δικτύου προς το ελληνικό δημόσιο. Κατά την φάση παραχώρησης, η διαχείριση των υποδομών και η παροχή των υπηρεσιών, θα πραγματοποιείται από νομική οντότητα (SPV) που θα συσταθεί από τον ανάδοχο κάθε lot, ειδικά για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση ανάθεσης περισσοτέρων του ενός lot, στον ίδιο ανάδοχο, θα είναι εφικτή η σύσταση ενός μόνο SPV το οποίο θα αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων για τα lot του ίδιου αναδόχου.

Η ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του συνολικού κόστους ανάπτυξης του έργου (ανά lot).

Με βάση τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας στην περίπτωση που τα μετά φόρων κέρδη του ιδιώτη που θα συμμετέχει ανέλθουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% επί του κύκλου εργασιών, τότε το 60% του πλεονάσματος, θα διοχετεύεται για την δημιουργία φορολογηθέντος αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με την ευρυζωνικότητα, στις περιοχές που εμπίπτουν στο πλαίσιο του έργου. Πρόβλεψη θα υπάρξει και για τη δημιουργία μηχανισμών για τον έλεγχο της πορείας ανάπτυξης των υποδομών και των χαρακτηριστικών τους, της διασφάλισης των επιτεύξιμων επιπέδων υπηρεσίας και της εκπλήρωσης των στόχων και των υποχρεώσεων των αναδόχων, τόσο κατά την φάση ανάπτυξης όσο και κατά την φάση λειτουργίας.

Share.

Comments are closed.