Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τις συχνότητες δοκιμής του 5G

0

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, έως 30 Οκτωβρίου, αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτυών 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz και 24,25-27,5 GHz ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και δήμων η Cosmote θα πραγματοποιήσει δοκιμές στην τεχνολογία 5Gστην περιοχή Ζωγράφου στην Αττική, η Vodafone στα Τρίκαλα και η Wind στην Καλαμάτα.

Όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ στο κείμενο της διαβούλευσης τα Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία του 5G χορηγούνται σε γεωγραφική περιοχή Δήμου, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των θέσεων όπου γίνεται χρήση τους και έχουν μέγιστη διάρκεια 1 έτους, η οποία δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του κατόχου τους. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια των Δικαιωμάτων δεν δύναται να ξεπερνά την ημερομηνία δημοσίευσης του Τεύχους Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη διάθεση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων εντός της οποίας έχουν χορηγηθεί τα Δικαιώματα.

Τα Δικαιώματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνιακών αναγκών και η χορήγηση τους δεν υποκαθιστά άδειες, με τις οποίες οφείλει να εφοδιαστεί ο δικαιούχος αυτών, προκειμένου να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τον σχετικό εξοπλισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα άδειες κατασκευής κεραιών. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων, οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούν. Για το σκοπό αυτό οφείλουν μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών ή σε περίπτωση που αυτές για οιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος ισχύος των Δικαιωμάτων να υποβάλλουν αναφορά στην ΕΕΤΤ με τα συνολικά συμπεράσματα των δοκιμών. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητά την υποβολή ενδιάμεσων αναφορών αναφορικά με την πορεία και τα συμπεράσματα των δοκιμών.

Share.

Comments are closed.