Ειδοποίηση στη Deutsche Telekom για το 5% του ΟΤΕ

0

Τριάντα μέρες έχει στη διάθεσή της η Deutsche Telekom (DT) προκειμένου να απαντήσει στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) για το αν θα εξαγοράσει το 5% του ΟΤΕ.

Μέχρι στιγμής πληροφορίες και εκτιμήσεις για το τι θα πράξει η γερμανική εταιρεία συνηγορούν σε μια θετική απάντηση. Η DT θα  καταβάλει για την εξαγορά του πακέτου συνολικό ποσό ύψους 284 εκατ. ευρώ, το οποίο να σημειωθεί ότι προσμετράται στα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ από τις ιδιωτικοποιήσεις και οδεύει στην αποπληρωμή του χρέους της χώρας.

Η ειδοποίηση προς τη γερμανική εταιρεία εστάλη από το Ταμείο την Παρασκευή 16 Μαρτίου. Ως εκ τούτου η τιμή ανά μετοχή που θα εξαγοράσει η DT με βάση το μέσο όρο των προηγούμενων 20 ημερών στο ΧΑΑ είναι 11,59 ευρώ ανά μετοχή.

dt-warning

Η γερμανική εταιρεία για το 40% των μετοχών του ΟΤΕ που κατέχει σήμερα έχει διαθέσει συνολικά 4,188 δισ. ευρώ, ενώ το Δημόσιο έχει εισπράξει συνολικά από την πώληση μετοχών της επιχείρισης 7,6 δισ. ευρώ από το 1996 που ξεκίνησε η μετοχοποίησή του – ιδιωτικοποίηση έως σήμερα. Η υψηλότερη τιμή που πούλησε το Δημόσιο στην DT ήταν 29 ευρώ ανά μετοχή, τον Μάιο του 2008 και η χαμηλότερη 8 ευρώ, τον Ιούλιο του 2011.

Το 5% θεωρείται ουσιαστικά το τελευταίο «πακέτο» μετοχών που μπορεί να πουλήσει το δημόσιο, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Έπειτα από τη διάθεσή του το ελληνικό δημόσιο θα διατηρεί συμμετοχή 1% στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση άμεσα και έμμεσα άλλο ένα 4% το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του ΙΚΑ. Για αυτό το 4% υπάρχει πρόβλεψη ότι για να πουληθεί θα πρέπει να εξασφαλιστεί πολύ υψηλή τιμή.

Η μεταβίβαση του 5% στην γερμανική εταιρεία δεν θα αλλάξει ουσιωδώς τη διοίκηση του ΟΤΕ, ωστόσο από τον Ιούνιο του 2018 τα μέλη που διορίζει η ελληνική κυβέρνηση στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης θα μειωθούν από πέντε σε δύο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του το ΤΑΙΠΕΔ ανέφερε ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, κατόπιν μη υποβολής προσφοράς κατά την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε, ενόψει της διάθεσης των ως άνω μετοχών με διαδικασία βιβλίου προσφορών, την αποστολή στη Deutsche Telekom ειδοποίησης, με την οποία την προσκαλεί να ασκήσει εντός 30 εργασίμων ημερών το δικαίωμα πρώτης άρνησης, σύμφωνα με τους όρους 8.4 και 8.6 της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, στην οποία έχει προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ.»

Share.

Leave A Reply