Έως και 20 οι συνδέσεις καρτοκινητής ανά χρήστη σε έναν πάροχο

0

Σε διόρθωση αστοχίας που είχε περιληφθεί στο εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116) σύμφωνα με το οποίο «στην περίπτωση συνδρομητών φυσικών προσώπων, δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση από πάροχο περισσοτέρων από 6 καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη), εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή» προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής με άρθρο του νομοσχεδίου για τη Διαστημική Πολιτική που κατατέθηκε στη Βουλή.

prepaid-mobile-limitation

Η νέα ρύθμιση έχει ως εξής:  «Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδρομητών συνδέσεων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή, επιτρέπεται διαζευκτικώς η ενεργοποίηση: α)Έως και 6 καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, από έκαστο εκ των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για κάθε πάροχο διακριτά και όχι σωρευτικά για το σύνολο αυτών. β) Έως και 20 καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωμένου χρόνου ομιλίας από έναν και μόνο πάροχο εξ αυτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο αϊτών συνδέσεως προπληρωμένου χρόνου ομιλίας υποχρεούται στην κατάθεση υπεύθυνης δηλώσεως προς τον πάροχο ως προς τον αριθμό των συνδέσεων που διατηρεί καθώς και ως προς την κατοχή ή μη αντίστοιχων καρτών άλλου παρόχου».

Share.

Leave A Reply