Ερώτηση στη Βουλή για το «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο»

0

Στο «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο» που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται  ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό υποδομών και δικτύων Χρήστο Σπίρτζη και προς τον υπουργό εσωτερικών και διοικητικής μεταρρύθμισης οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Μαυρωτάς και Κώστας Μπαργιώτας.

 vouli4587

Όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ερώτηση «στο «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο» υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις για την προώθηση των δικτύων νέας γενιάς. Σχεδόν το σύνολο των δράσεων που αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και υποστηρικτικά έργα για την εφαρμογή αυτών, καθώς επίσης και συμπληρωματικές δράσεις για ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων πληθυσμού, εξοικείωση πολιτών με τη χρήση ΤΠΕ και ενθάρρυνση χρήσης του διαδικτύου, είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2015. Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Ενσωμάτωση Οδηγίας για «μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων».
2. Υποχρεωτική υιοθέτηση παράλληλής εγκατάστασης υποδομών.
3. Καταγραφή και παραχώρηση δημοσίων κτιρίων για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων
4. Υποχρεωτική εγκατάσταση υποδομών δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς σε νέες και ανακαινιζόμενες κατοικίες.
5. Κεντρικοποίηση (One-stop-shops) για τις διαδικασίες αδειοδότησης.
6. Ηλεκτρονική διασύνδεση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ).
7. Περιορισμός των περιπτώσεων που απαιτείται τροποποίηση της αδειοδότησης για εγκατεστημένους σταθμούς βάσεων.
8. Εξαίρεση femtocells και boosters από την αδειοδότηση.
9. Κεντρικοποίηση (one stop-shop) και ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης.
10. Ορισμός ενός πλαισίου αποδεκτών τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να μειωθεί η απαιτούμενη τεκμηρίωση για έργα επέκτασης δικτύων σταθερής πρόσβασης π.χ. ως προς τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα μέτρα ασφάλειας.
11. Ορισμός τεχνικών έργων «χαμηλών επιπτώσεων» που θα εμπλέκουν απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης (ή απλή πρότερη ενημέρωση) σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης.
12. Απλοιποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για ειδικές συνθήκες.
13. Θέσπιση απλοποιημένων διαδικασιών για έκδοση προσωρινών αδειών.
14. Μέτρα συνεγκατάστασης και συνεπένδυσης.
15. Ολοκλήρωση της έκδοσης του δευτερογενούς δικαίου.
16. Σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις θεμάτων τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων.
17. Ενθάρρυνση για την απόκτηση εξοπλισμού και ευρυζωνικής πρόσβασης.
18. Απλοποίηση διαδικασιών για δωρεά αποσυρόμενου εξοπλισμού.
19. Εξέταση μείωσης φορολογίας για υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας.
20. Έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
21. Χάρτης ευρυζωνικότητας.
22. Έργο «Ανάπτυξη ψηφιακού μητρώου για τις δικτυακές υποδομές της χώρας».

Οι ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι βουλευτές του Ποταμιού είναι οι παρακάτω και βεβαίως έχει ενδιαφέρον αν θα απαντηθούν και πως:

1. Πόσες από τις 22 δράσεις που σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της κυβέρνησης θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός του 2015, ολοκληρώθηκαν;

2. Σε τι οφείλεται η καθυστέρηση ολοκλήρωσης κάθε μίας από τις δράσεις, η εφαρμογή των οποίων έχει καθυστερήσει;

3. Έχουν εκδοθεί οι προσκλήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή των έργων «Έκδοση σύνταξης σε μια ημέρα», «Έργο αστέγων» και «Ψηφιακό ΚΕΠ» και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους;

Καταλήγοντας μάλιστα οι ερωτώντες βουλευτές παρακαλούν να κατατεθεί επικαιροποιημένος χρονοπρογραμματισμός για τις δράσεις που δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως.

Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ρητορικά και μόνον αφού σχεδόν τίποτα δεν έχει προχωρήσει.

Share.

Leave A Reply